7η Συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου

Η έβδομη συνεδρίαση της ΕΣΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου την Πέμπτη 4-6-2020 και ώρα 13:30 με την παρουσία 11 μελών 1 αναπληρωματικού μέλους και του οικονομολόγου της Επιτροπής.

Τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή ήταν τα παρακάτω:

  • Ανάγκη υποβολής Απολογιστικών Στοιχείων 2013 στην Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου προς έλεγχο.

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τον Οικονομολόγο της Επιτροπής και τελικά  ανεβλήθη η συζήτησή για την επόμενη συνεδρίαση διότι  λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης δεν προσήλθε ο εξωτερικός συνεργάτης. Επίσης προτάθηκε από την επιτροπή η αλλαγή του τίτλου του θέματος σε: Παράταση και τροποποίηση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη για κατάθεση κατά προτεραιότητα υποβολής Απολογιστικών στοιχείων 2013.

  • Παράθεση Οικονομικών στοιχείων και χρέη που καταλογίζονται στην ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου. Τρόποι αντιμετώπισης.

Συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα της χρέωσης πετρελαίου  και γάλακτος καθαριστών/τριων από τον Δήμο Χίου που ανέρχεται σε 84831,71€ (πετρέλαιο: 2018: 28772,10€, 2019: 25133,20€ & 2020: 30399,60€, – 1579,91€ = 82724,99€ γάλα: 2018: 804,53€, 2019: 1100,76€ & 2020: 201,43€ = 2106,72€) και προτάθηκαν λύσεις παρότι το ποσό θα παρακρατηθεί από την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Χίου. Όσο για το θέμα της ΔΕΥΑΧ που ανέρχεται κατά την εκτίμηση της ΔΕΥΑΧ σε 68151,9€ και 51383,9€ (χωρίς προσαυξήσεις) και καταλογίζεται από το 2009, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την συνάντηση της Τρίτης 2 Ιουνίου 2020 με τον Πρόεδρο και εκπροσώπους της ΔΕΥΑΧ, τοποθετήθηκαν διεξοδικά τα μέλη της επιτροπής και αποφασίσθηκε να παρευρεθούν όσα μέλη της Επιτροπής το επιθυμούν στην επικείμενη τριμερή συνάντηση ΔΕΥΑΧ, ΕΣΕΔΕ και Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χίου παρουσία των Αντιδημάρχων Οικονομικών και Παιδείας, Υγείας και Πρόνοιας σε ημερομηνία που θα υποδειχθεί από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών του Δήμου Χίου.

  • Διερεύνηση για ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη της Επιτροπής που το επιθυμούν

Ανεβλήθη για την επόμενη συνεδρίαση

  • Οργανωτικά ζητήματα Γραφείου της ΕΣΕΔΕ και επιδιώξεις

Ανεβλήθη για την επόμενη συνεδρίαση

Μετά από διεξοδική συζήτηση των προαναφερομένων προς συζήτηση θεμάτων υπήρξε ομοφωνία σε όλα τα ζητήματα.

Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα ακόλουθα θέματα:

  • Νέα αιτήματα σχολείων

Ανεβλήθη για την επόμενη συνεδρίαση

 

Χίος 8-6-2020

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)