Ενημερωτική Εκδήλωση για το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER στις Οινούσσες

Ενημερωτική Εκδήλωση για το πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Οινουσσών

Περισσότερα