Αδιαφάνεια και αποτελεσματικότητα δεν πάνε μαζί

Οι δραστηριότητες και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου επηρεάζουν τη ζωή των δημοτών του νησιού, επομένως, πρέπει να λαμβάνονται με απόλυτα διαφανή τρόπο.

«Ένας δήμος δεν είναι αποτελεσματικός, από άποψη οικονομικής διαχείρισης, όταν λειτουργεί κι αποφασίζει πίσω από κλειστές πόρτες. Είναι αναποτελεσματικός όταν δεν λογοδοτεί, όταν ο δημότης δεν μπορεί να έχει απευθείας εικόνα για το τι συμβαίνει μέσα στο Δήμο, που είναι το σπίτι του. Είναι αναποτελεσματικός, όταν λειτουργεί με ρουσφετολογικά κριτήρια, όταν είναι ανοιχτός μόνο για κολλητούς, υποστηριχτές, συγγενείς, γνωστούς και φίλους. Είναι αναποτελεσματικός όταν δεν λειτουργεί συνεργατικά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της ΣυμμαΧίας ΑξιώνΚώστας Τριαντάφυλλος, στη μονοθεματική συνεδρίαση με θέμα την διαφάνεια που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19/10/20.

Οι 8 προτάσεις της ΣυμμαΧίας Αξιών για διαφάνεια στο Δήμο:

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέξει εντός των επόμενων εξήντα ημερών Συμπαραστάτη του Δημότη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  2. Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής διαφάνειας με συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων του Δήμου. Το site και τα social media τίθενται υπό την επίβλεψη της Επιτροπής Διαφάνειας.
  3. Αποθήκευση όλων των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου στο κανάλι του Δήμου Χίου στο youtube και ζωντανή αναδημοσίευση από το site του Δήμου και τους λογαριασμούς social media του.
  4. Κριτήρια, επαρκής χρονική δημοσιότητα, δημόσια προκήρυξη και διαφανής διαδικασία για τις εποχικές και κατεπείγουσες προσλήψεις και τις απευθείας αναθέσεις.
  5. Περιορισμός των απευθείας αναθέσεων, με την επίβλεψη της Επιτροπής Διαφάνειας.
  6. Δημοσιοποίηση όλων των εισηγήσεων όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου πριν την λήψη απόφασης επί αυτών.
  7. Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού Αντιδημάρχων, σε απλή γλώσσα για όλες τις δράσεις και λειτουργίες του Δήμου.
  8. Μητρώο Εργολάβων για τις απευθείας αναθέσεις, με ταυτόχρονη σύνταξη καταλόγου ασυνεπών εργολάβων.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)