Ανάπτυξη-Ψηφιακή Προσαρμογή-Ενεργειακή Αναβάθμιση η τριπλέτα των προϋποθέσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη – γράφει η Μαρία Χρονοπούλου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Η ΤΡΙΠΛΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

γράφει η ΜΑΡΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

H ελληνική επιχειρηματκότητα έχει νέες προοπτικές αυτή την δεκαετία που ξεκίνησε με τροχιά  ενός νέου βιώσιμου επενδυτικού άλματος του EAST MED. Εφεξής επιδίωξη θα είναι  η μείωση της ανεργίας η μείωση της φορολογίας  η εφαρμογή ενός νέου ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήματος και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η λύση στο μεταναστευτικό η αναστροφή στο δημογραφικό μας πρόβλημα και  η διαμόρφωση ενός καλύτερου ενεργειακού περιβάλλοντος. Απαιτούνται επίσης στοχευμένες δράσεις παραγωγικού και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού με επίκεντρο τις μικρές  επιχειρήσεις με ταυτόχρονη βελτίωση των όρων πρόσβασης στη χρηματοδότησή τους.

Οι επιχειρηματίες προσδοκούν να γίνουν πράξη οι εξαγγελόμενες δράσεις της κυβέρνησης, όπως η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης επενδύσεων, τα κόκκινα δάνεια,  και εν γένει η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς παρουσιάζει ανάκαμψη μετά από μία δεκαετή κρίση ωστόσο δεν υπάρχουν σημάδια που μας επιτρέπουν περισσότερη αισιοδοξία. Το νέο έμψυχο παραγωγικό δυναμικό της χώρας με υψηλή κατάρτιση θα πρέπει να παραμείνει στην χώρα ώστε να προσφέρει και να  σταματήσει πλέον αυτό το “κύμα φυγής” (braindrain ) στο εξωτερικό.

Η στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων βοηθούν στην διεύρυνση του ορίζοντα της τεχνολογικής εξειδίκευσης της οικονομίας. Παράλληλα οι νεοφυείς επιχειρήσεις δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Χρειάζεται λοιπόν σύγχρονα εργαλεία για την στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξής τους αλλά και πολιτικές διασύνδεσης  με τους άλλους κλάδους της οικονομίας.

Η χρήση ενός νέου μείγματος για την οικονομική ανάπτυξη  θα μας επιτρέψει να ατενίζουμε  ένα νέο ορίζοντα για φέτος . Η ελπίδα θα είναι το έτος 2020 να  αποτελέσει την έναρξη  μιας νέας πολιτικής  που θα βελτιώσει τους οικονομικούς δείκτες και θα προσδώσει το ισχυρό αίσθημα οικονομικής ασφάλειας στους επιχειρηματίες.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)