Μπλοκάκια: Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες γλιτώνουν το 2020 τις διπλές εισφορές – Παραδείγματα

Σε ποιο ύψος μισθού μπαίνει το όριο για την πλήρη απαλλαγή. Ποιοι θα πρέπει να καταβάλλουν από 6,75 έως 33,85 ευρώ επιπλέον

Απαλλαγή από τις διπλές εισφορές σε μισθό και «μπλοκάκι» αναμένεται να έχουν από το 2020 όλοι οι παραλλήλως απασχολούμενοι με μεικτό μισθό άνω των 780 ευρώ.

Σήμερα η συνολική ασφαλιστική εισφορά του μισθωτού είναι 40,56%, εκ της οποίας το 27,10% αφορά τους κλάδους κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ) και υγείας (ΕΟΠΥΥ). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, εφόσον οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζόμενου και εργοδότη για το 27,10% καλύπτουν το ποσό των 210 ευρώ, ο ασφαλισμένος δεν θα υποχρεούται να καταβάλλει εισφορές και για το εισόδημα από το μπλοκάκι του. Αν ο καταβαλλόμενος μεικτός μισθός δεν επαρκεί τότε ο ασφαλισμένος θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει στο «μπλοκάκι» κατ’ ελάχιστον το υπόλοιπο και μέχρι τη συμπλήρωση των 210 ευρώ.

Για παράδειγμα:

  • μισθωτός που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ και διατηρεί ταυτόχρονα μπλοκάκι στο οποίο εισπράττει άλλα 600 ευρώ το μήνα. Επί του μισθού του υπολογίζονται εισφορές σύνταξης και υγείας 176,15 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Στο ΔΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές 33,85 ευρώ.
  • Μισθωτός με μισθό 700 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 189,7 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Στο ΔΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές 20,3 ευρώ.
  • Μισθωτός με μισθό 750 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 203,25 ευρώ. Το ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Στο ΔΠΥ θα πρέπει να καταβάλλει εισφορές 6,75 ευρώ.
  • Μισθωτός με μισθό 780 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 211,38 ευρώ. Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΔΠΥ
  • Μισθωτός με μισθό 800 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 216,8 ευρώ. Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΔΠΥ
  • Μισθωτός με μισθό 1.000 ευρώ πληρώνει εισφορές σύνταξης και υγείας 271 ευρώ. Το ποσό επαρκεί για να καλύψει την ελάχιστη εισφορά των 210 ευρώ. Ο εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΔΠΥ

Πηγή: https://www.ethnos.gr/oikonomia

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)