Διάστρωση τσιμέντου  σε χώρους τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων.

Διάστρωση τσιμέντου  σε χώρους τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων με στόχο την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των πολιτών διενεργήθηκε για πρώτη φορά από συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)