Δήλωση Δημάρχου Χίου περί Διαδικασιών Διαφάνειας στο Δήμο Χίου  

Ο Δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης αναφέρει τα ακόλουθα σε σχέση με τις διαδικασίες διαφάνειας που αφορούν στη λειτουργία του Δήμου:

Η λειτουργία του Δήμου διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία (N. 3463/06, Ν. 3584/07, N.3852/10 κλπ) και ελέγχεται ως προς την νομιμότητα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Ελληνικού Κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Υπουργείο Εσωτερικών, Εθνική Αρχή Διαφάνειας και Ελεγκτικό Συνέδριο).

Ακολούθως,   η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων του Δήμου Δήμαρχος, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και Δημοτικό συμβούλιο καθορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία όπου διαχωρίζονται διακριτά οι αρμοδιότητες των οργάνων. Κανένα όργανο δεν υποκαθιστά ένα άλλο άρα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να υποκαθιστά το Δήμαρχο στις αρμοδιότητές του.

Επιπροσθέτως, οι προμήθειες του Δήμου όπως και όλου του Δημοσίου καθορίζονται από το νόμο Ν.4412/16 και το N.3852/10, σύμφωνα με τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητες αναθέτουσας αρχής. Αναθέτουσα αρχή στους ΟΤΑ Α΄ σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Οι προσλήψεις προσωπικού του Δήμου και του Δημοσίου γενικότερα καθορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και ελέγχονται ως προς την νομιμότητα πριν την πληρωμή τους από τις Διευθύνσεις του Δήμου και τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών. Δεν υπάρχει πουθενά νομοθεσία που να δίνει οποιαδήποτε αρμοδιότητα στις προσλήψεις στο δημοτικό συμβούλιο.

Δυστυχώς, στο Δημοτικό Συμβούλιο για πολλοστή φορά αμφισβητείται η Ελληνική Νομοθεσία και δίκην Διευθυντηρίου Επανάστασης διατυπώνεται η επιθυμία καθορισμού νέων νόμων και κανόνων κατά παράβαση  δικούς του της κείμενης νομοθεσίας του Ελληνικού Κράτους.

Η αγωνία για διαφημιστική προβολή των παρατάξεων της αντιπολίτευσης δεν δικαιολογεί σε καμιά περίπτωση την καταπάτηση των νόμων του Ελληνικού Κράτους και πολλή περισσότερο καθίσταται επικίνδυνη διότι διασπείρει το σπόρο της αμφισβήτησης στους πολίτες κλονίζοντας τους την εμπιστοσύνη προς την Δημοτική αρχή και το κράτος γενικότερα

Οι Δημοτικές παρατάξεις αν έχουν τεκμηριωμένα στοιχεία για παραβιάσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας από την Δημοτική Αρχή οφείλουν να ενημερώσουν τα αρμόδια για τον έλεγχο όργανα του Ελληνικού Κράτους. Η αμφισβήτηση της όμως για λόγους εντυπωσιασμού, στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου που ξεφεύγει τα όρια των αρμοδιοτήτων του, στρέφονται και αμφισβητούν την Ελληνική Νομοθεσία.

Τέλος, οι Δημοτικές Παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν χρειάζεται να καταφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους για να δείξουν την παρουσία τους, οι Δημότες μας γνωρίζουν πολύ καλά την προσπάθεια υπονόμευσης του έργου της Δημοτικής Αρχής. Το τραγικό και συνάμα ανήθικο είναι ότι οι αρνητές θέσεων ευθύνης έρχονται να ελέγξουν αυτούς που αναλαμβάνουν ευθύνες. Η στρατηγική ορισμένων στο «έξω απ το χορό πολλά τραγούδια λέω» είναι γνωστή στους δημότες μας και όλοι κρινόμαστε ανάλογα όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου.

 

 

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)