Δρομολόγηση απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων στην Τ.Κ Λιθίου.

Συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης διενήργησε έλεγχο και δρομολόγησε τη διαδικασία για την απομάκρυνση από τον οικισμό του Λιθίου δεκάδων εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων τα οποία έχουν το χαρακτηρισμό των στερεών αποβλήτων.

Με αυτόν τον τρόπο, μετά την οριζόμενη εκ του νόμου προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών, γερανός της Υπηρεσίας θα απομακρύνει από την είσοδο της Κοινότητας και τους γύρω δρόμους τα στερεά απόβλητα που αποτελούσαν εστίες περιβαλλοντικής και αισθητικής επιβάρυνσης του τουριστικού αυτού οικισμού.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)