Η κοινωνία των πολιτών στα σχολεία: Από τη γνώση στην πράξη


Μπορούν η κοινωνική προσφορά και ο εθελοντισμός να ενταχθούν στην εκπαίδευση; Και πώς μπορεί η μεθοδολογία του service learning να συμβάλει σε αυτό, συνδέοντας τις σχολικές κοινότητες με την Κοινωνία των Πολιτών;

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και η Γερμανική Σχολή Αθηνών (Deutsche Schule Athen) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Η κοινωνία των πολιτών στα σχολεία: Από τη γνώση στην πράξη», την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18.30 – 20.00, διαδικτυακά (μέσω Zoom).

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Understanding Service Learning και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη μεθοδολογία του service learning και καλές πρακτικές, που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και εμπλέκουν δραστηριότητες οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με σχολεία. Θα συζητηθούν επίσης θέματα όπως ο σχεδιασμός και η ένταξη βιωματικών δραστηριοτήτων στα σχολεία αλλά και οι προκλήσεις καθιέρωσης βιώσιμων και σταθερών συνεργασιών.

Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Understanding Service Learning” και απευθύνεται σε:

  • εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών
  • εκπαιδευτικό προσωπικό (δάσκαλους/-ες, καθηγητές/-ριες) καθώς και σχολεία/εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • επαγγελματίες στον χώρο της εκπαίδευσης
  • ευρύ κοινό

Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση είναι απαραίτητη η προεγγραφή. Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ, και να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ.

Λίγα λόγια για το Understanding Service Learning

Το έργο αποσκοπεί στην εισαγωγή του service learning ως μεθοδολογία μάθησης που συνδυάζει τη σχολική εκπαίδευση με τη συμμετοχή στα κοινά, καθώς και την προετοιμασία εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να το εφαρμόσουν στις τοπικές τους κοινωνίες. Εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες εκπαίδευσης και ΜΚΟ θα εκπαιδευτούν και θα εισαχθούν σε μια καινοτόμο μεθοδολογία, υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση της κοινωνικής δέσμευσης στην επίσημη και τη μη τυπική μάθηση.

Πηγή: ertnews.gr