Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Σχετικά με το θέμα, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για την έκδοση των παρακάτω προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 :

  • Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ  με τίτλο «ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31/12/2021.
  • Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας Ενωσιακή Προτεραιότητα 5 η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ  με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων, είναι η 31/12/2021.
  • 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων». Χρόνος υποβολής αιτήσεων : από 02-9-2019 & ώρα 12:00 έως 15-11-2019 & ώρα 14:00.   
  • 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20– «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», Χρόνος υποβολής αιτήσεων : από 02-9-2019 & ώρα 12:00 έως 15-11-2019 & ώρα 14:00.  
  • 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» Χρόνος υποβολής αιτήσεων : από 02-9-2019 & ώρα 12:00 έως 15-11-2019 & ώρα 14:00.  
  • 2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» Χρόνος υποβολής αιτήσεων : από 02-9-2019 & ώρα 12:00 έως 15-11-2019 & ώρα 14:00.  

 

Από το Γραφείο Τύπου

Της Περιφερειακής Ενότητας Χίου

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)

Αφήστε μια απάντηση