Φίλοι Μονοπατιών Χίου: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31/1/2020

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Φίλοι Μονοπατιών Χίου σε τακτική γενική συνέλευση στις 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στο καφέ του Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Χίου (1ος όροφος), προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2019 και οικονομικός απολογισμός από το Δ.Σ., ανάγνωση της έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής, συζήτηση επ’ αυτών και ψηφοφορία έγκρισης του οικονομικού απολογισμού και των διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2019.

Θέμα 2ο: Συζήτηση και ψηφοφορία έγκρισης διοικητικού και οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020.

Χίος, 24/01/19

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)