Η ΧΙΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΡΚΟ

Μέ τήν ἐκκλησιαστική λαμπρότητα, δηλαδή τήν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, καί τήν ἀκριβῆ τήρηση τῶν Ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐτιμήθη στήν Ἱερά Μητρόπολη Χίου καί συγκεκριμένα στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου ἡ μνήμη τοῦ πανευφήμου συγγραφέως τοῦ δευτέρου Εὐαγγελίου.

Σέ ὅλες τίς Ἱ. Ἀκολουθίες (Μέγα Ἑσπερινό, Ὄρθρο, Θεία Λειτουργία καί Μεθεόρτιο Ἑσπερινό) προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος πλαισιούμενος ἀπό τόν Ἀρχιδιάκονο κ. Ἀπόστολο Λάρδα καί ἐναλλάξ ἀπό διαφόρους Ἱερεῖς καί Ἱεροψάλτες προκειμένου νά δοθεῖ ἡ εὐκαιρία σέ περισσότερους νά λάβουν μέρος βάσει τοῦ καθορισμένου ἀριθμοῦ.

Ἐτελέσθη ἐπίσης καί Ἱερά Ἀγρυπνία ἀπό δύο Ἱερεῖς ἐνορῖτες τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱ. Ναοῦ.

Ὁ Σεβασμιώτατος Χίου κατά τό Θεῖο Κήρυγμα ἀνεφέρθη:

α. Στόν Μέγα Ἑσπερινό στήν οἰκουμενικότητα τοῦ Ἁγίου, ὅπως καί κάθε Ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, δεδομένου ὅτι ἔζησε στά Ἱεροσόλυμα, ἐκήρυξε καί ἐμαρτύρησε στήν Ἀλεξάνδρεια, μετέβη στήν Κύπρο καί τήν Ρώμη καί ἔγγραψε τό Εὐαγγέλιό Του στήν Ἑλληνική Γλῶσσα. Αὐτό ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας μιά προτροπή ἱεραποστολικῆς διακονίας τόσο σέ ὅλα τά ἔθνη «πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἅπαντα κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει»(Μάρκ. ιστ΄,15), ὅσο καί πρός τούς μετανάστες πού ἔρχονται στήν Πατρίδα μας ὥστε ἡ σύγχρονη πανδημία τοῦ ἰοῦ, νά μεταμορφωθεῖ σέ μία παν-δημία τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί «γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν»(Ἰωάν. ι΄, 16) ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

β. Στήν Θεία Λειτουργία στήν πατρική οἰκία τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου, τό σπίτι τῆς μητέρας του τῆς Μαρίας, στό ὁποῖο ἔλαβαν χώρα ἱερά γεγονότα τῶν χρόνων τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό ἀποτελεῖ μιά ἔμπνευση γιά ὅλους μας νά μετατρέψουμε τίς οἰκίες μας σέ οἰκίες Μαρίας, οἰκίες Ἁγίου Μάρκου, μέσα στίς ὁποῖες μέ τήν προσευχή, τήν θεοφιλῆ ζωή μας θά ἔρχεται καί θά σκηνώνει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος μέσῳ τοῦ Ρ/Σ ΣΗΜΑΝΤΡΟ πού μετέδιδε τίς Ἱερές Ἀκολουθίες ἐκάλεσε τόν Κλῆρο καί τόν Λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν νά τιμήσουν, πρῶτα ὁ Θεός, πανηγυρικά τόν Ἅγιο Μᾶρκο τήν 30ήν Σεπτεμβρίου, ἡμέρα τῆς ἐπετείου τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου Βροντάδου.

 

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)