Με ποια θέματα συνεδριάζει το Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2020

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ).

Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγήτρια: κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Νύκτας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Μεταφορών, Επικοινωνιών.

ΘΕΜΑ4ο: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε.Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ LESVOSHOP A.E..

Εισηγητές: α) κ. Χρήστος Μαλακός Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

                   β) κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ << ΟΥΤΖΑΣ >>

Εισηγήτρια: κ. Ευστρατία Ελευθερίου Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ6ο: ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

( Κατόπιν ερώτησης Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θεόδωρου Βαλσαμίδη και πρότασης της Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών στο Βόρειο Αιγαίο ).

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ >>.

( Κατόπιν πρότασης της Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών στο Βόρειο Αιγαίο ).

Οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης μπορείτε να βρείτε στο ( https://www.epresence.gov.gr

                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)