Μηταράκης: Δεν έχει γίνει καμία μίσθωση χώρου καραντίνας στη Χίο και δεν εξετάζουμε λύση πλοίων λόγω κόστους

Σε απάντηση δημοσιευμάτων σε τοπική σελίδα στο Facebook:

1.. Δεν έχει γίνει μίσθωση χώρου καραντίνας έως σήμερα στη Χίο

2. Αναλήψεις δαπανών γίνονται ΠΡΙΝ την όποια σύμβαση

3. Προτείναμε μίσθωση σε 5 ξενοδοχεία, αλλά απάντησαν αρνητικά

4. Δεν εξετάζουμε λύση πλοίων λόγω κόστους και κινδύνων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Είναι αναγκαία η δημιουργία χώρου καραντίνας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Αντίστοιχους χώρους δημιουργούμε και στα άλλα νησιά.

Ο χώρος θα είναι προσωρινός.

Η δημιουργία Γραφείου Ασύλου (αποκλειστικά για χρήση εργαζομένων και όχι για π.χ. συνεντεύξεις ασύλου) έχει αναγγελθεί ως προτεραιότητα από τον Φεβρουάριο και έχει γίνει σχετική πρόσκληση.

Επιτάχυνση του Ασύλου σημαίνει συντομότερη παραμονή στη Χίο, σημαίνει αποσυμφόρηση του νησιού μας.

Ας σταματήσει η παραπληροφόρηση, δεν είναι ευκαιρία η κρίση για προσωπική ανάδειξη. Ας κάνουμε μικροπολιτική κάποια άλλη στιγμή, τώρα έχουμε πολλά ανοικτά μέτωπα.

Τώρα είναι η εποχή για εθνική ενότητα και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)