Ένθετο “Οικονομία”: Σε δημόσια διαβούλευση το εξοικονομώ – επιχειρώ και το νέο ασφαλιστικό


Σε δημόσια διαβούλευση το εξοικονομώ- επιχειρώ και το νέο ασφαλιστικό.

Επιδότηση έως 50% για τους μικρομεσαίους που θα κάνουν επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Το σχέδιο εξοικονομώ – επιχειρώ τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει επιδοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ποσοστό επιδότησης
Πολύ μικρές-μικρές: 50%
Μεσαίες: 40%


ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ύψος επενδύσεων
Εμπόριο-υπηρεσίες: 100.000 €
Τουρισμός: 50-500.000 €

Εν τω μεταξύ σε δημόσια διαβούλευση τίθεται και το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνει την επιταγή ακρίβειας, την επιδότηση για την μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους απασχόλησης αλλά και σειρά συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 250 ΕΥΡΩ
* Συνταξιούχοι
Ατομικό εισόδημα έως 9.600 ευρώ – οικογενειακό έως 16.800 ευρώ
Ακίνητη περιουσία έως 300.000 ευρώ
*Δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος
*Ανασφάλιστοι υπερήλικες
*Μακροχρόνια άνεργοι (12- 24 μήνες)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος: 2πλο μηνιαίο επίδομα
Δικαιούχοι επιδόματος παιδιού: +1,5 μηνιαία δόση

ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΕΦΚΑ
*Παραγραφή μη βεβαιωμένων οφειλών: 10 χρόνια
*Πάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών: 24 δόσεις

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μερική -> πλήρης απασχόληση: Επιδοτείται το 40% των ασφαλιστικών εισφορών
Άδεια μητρότητας: 9 μήνες

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ

*Δημόσιοι υπάλληλοι: πρόωρη σύνταξη πριν τα 62 έως 31/12/2022
*Ένστολοι: δικαίωμα αναγνώρισης έως και 5 επιπλέον έτη ασφάλισης
*Επικουρική σύνταξη: ανώτατο όριο 1.382,4 ευρώ/μήνα
*Κατάργηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΤΠΔΥ

Πηγή: ertnews.gr