Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Στα «μαλακά» οι επιχειρήσεις με οριακές παρατυπίες των όρων χορήγησης


Με ελαστικότητα πρόκειται να αντιμετωπίσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το μείζον ζήτημα της παραβίασης των όρων χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, από περίπου 17.800 επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις που οι παρατυπίες είναι οριακές και αφορούν μικρές αποκλίσεις από τις ημερομηνίες της ρήτρας απασχόλησης.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται να μην ζητηθεί η επιστροφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής από όσες επιχειρήσεις, δεν παραβίασαν εμφανώς τους όρους της νομοθεσίας και των σχετικών αποφάσεων του υπουργείου Οικονομικών, μετά και τις έντονες αντιδράσεις της επιχειρηματικής κοινότητας, που υποστηρίζει ότι έγιναν λάθη στο σύστημα και ερμηνεύτηκαν εσφαλμένα διατάξεις της νομοθεσίας.

Όσον αφορά στην αιτιολόγηση της ελαστικής στάσης που πρόκειται να τηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις, διευκρινίζεται πως όπου ο μέσος όρος απασχόλησης για παράδειγμα ήταν 4,95 και όχι 5 ή αν η πρόσληψη έγινε στις 4 του μηνός και όχι την 1η θα θεωρηθεί νομότυπο και δεν θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί μια ακόμη ευκαιρία στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά ή ακόμη και να υπάρξει παράταση της προθεσμίας πληρωμής της οφειλής της Επιστρεπτέας αλλά δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων. Διευκρινίζεται από τις ίδιες πηγές ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ευελιξία για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που μετά τον έλεγχο διαπιστώθηκε σαφής παραβίαση της νομοθεσίας.

Σε αυτή τη κατηγορία ανήκουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Μη τήρηση της ρήτρας διατήρησης των θέσεων απασχόλησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Μη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • Μη υποβολή του Ε3 με τη φορολογική δήλωση το 2019
  • Μη υποβολή του Ε3 με τη φορολογική δήλωση για το 2020
  • Αναδρομική διακοπή εργασιών

Το συνολικό προς επιστροφή ποσό υπολογίζεται στα 200.000 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ertnews.gr