Περιθώρια βελτίωσης στον προϋπολογισμό του Βελγίου για τη Δικαιοσύνη, λέει η Επιτροπή


Το Βέλγιο απέχει πολύ από τους γείτονές του Γερμανούς ή Ολλανδούς και βρίσκεται κάτω από τη μέση τιμή του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά το ποσοστό του ΑΕΠ που διαθέτει στον προϋπολογισμό για το δικαστικό σύστημα, αναφέρει έκθεση του CEPEJ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη (5 Οκτωβρίου).

Την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποδοτικότητα της Δικαιοσύνης δημοσίευσε την έκθεση αξιολόγησης των ευρωπαϊκών δικαστικών συστημάτων με βάση τα στοιχεία του 2020. Η έρευνα αφορούσε 44 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) καθώς και τρία κράτη παρατηρητές στην CEPEJ (Ισραήλ, Μαρόκο και Καζακστάν).

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2020, το Βέλγιο δαπάνησε 1.002.329.504 ευρώ για τον εκτελούμενο προϋπολογισμό του δικαστικού συστήματος, ήτοι 0,22% του ΑΕΠ του, αριθμός που είναι χαμηλότερος από τη διάμεσο τιμή του Συμβουλίου της Ευρώπης (0,30%).

Η Γαλλία δεν τα πηγαίνει καλύτερα, με μόλις 0,21% του ΑΕΠ της να διατίθεται για το δικαστικό σύστημα.

Από την πλευρά της, η Γερμανία βρίσκεται πάνω από τη διάμεση τιμή του Συνεργατισμού, με 0,35% του ΑΕΠ της να διατίθεται στο δικαστικό σύστημα.

Η έκθεση σημειώνει, ωστόσο, ότι το Βέλγιο δαπανά 87 € ανά κάτοικο για το δικαστικό σύστημα, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τη διάμεσο του Συνδέσμου (64,5 €).

Αυτό είναι καλύτερο από τη Γαλλία (72,5 €), αλλά εξακολουθεί να απέχει πολύ από τη Γερμανία (140,7 €) ή την Ολλανδία (125,3 €) για παράδειγμα.

Οι χώρες με υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τείνουν να δαπανούν περισσότερα για το δικαστικό τους σύστημα. Με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 39.160 ευρώ, είναι επομένως κατανοητό ότι το Βέλγιο έχει χειρότερες επιδόσεις από χώρες όπως η Γερμανία (40.027 ευρώ) ή η Ολλανδία (45.900 ευρώ), οι οποίες έχουν υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Η Γαλλία, η οποία επενδύει αντίστοιχο ποσοστό του ΑΕΠ της στο δικαστικό της σύστημα, έχει πολύ χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (33.959 ευρώ) από το Βέλγιο.

Ως εκ τούτου, χώρες όπως το Βέλγιο και η Γαλλία επιδεικνύουν μόνο «μέτρια δημοσιονομική προσπάθεια δεδομένου του πλούτου τους», εκτιμά το CEPEJ.

Όσον αφορά την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, η έκθεση αναφέρει ότι η πανδημία του Covid-19 έχει επιφέρει μια «μη αναστρέψιμη» εξέλιξη. Ωστόσο, το Βέλγιο εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση με άλλα κράτη μέλη με τον αδύναμο δείκτη ΤΠΕ (5,14 στα 10), όπου η διάμεσος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι 6,5. Αυτό εξακολουθεί να αποτελεί αύξηση κατά 0,6 μονάδες σε σύγκριση με το 2018.

Η βελγική κυβέρνηση διεξάγει επί του παρόντος κονκλάβιο για τον προϋπολογισμό και ο προϋπολογισμός για τη Δικαιοσύνη βρίσκεται στο τραπέζι.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να δρομολογήσει φιλόδοξη διοικητική μεταρρύθμιση των υπηρεσιών της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Αν βραχυπρόθεσμα, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε κόστος, μακροπρόθεσμα, ωστόσο, θα πρέπει να οδηγήσει σε εξοικονόμηση πόρων.

«Ο σημερινός κατακερματισμός και η διασπορά των αστυνομικών και δικαστικών ικανοτήτων υπονομεύουν τη βέλτιστη εξυπηρέτηση», αναφέρεται σε υπόμνημα που συμβουλεύτηκε η L’Echo.

«Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος θα μπορούσε να είναι ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εάν οι διάφορες δημόσιες υπηρεσίες προσπαθούσαν επίσης να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας. Πρόκειται για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης των δημοσιονομικών προσπαθειών που καταβάλλει η κυβέρνηση», προσθέτει το υπόμνημα.

Πηγή: euractiv.gr