π. Χριστόφορος Γουρλής ζητά από την Εισαγγελία Χίου  άρση του τηλεφωνικού απορρήτου 

Την παρακάτω επιστολή μας απέστειλε ο Πατήρ Χριστοφόρος Γ. Γουρλῆς μετά τα όσα συνέβησαν το Μεγάλο Σάββατο στην Ευαγγελίστρια κατά την πρώτη Ανάσταση και ζητά από την Εισαγγελία Χίου  άρση του τηλεφωνικού απορρήτου  της μοναδικής γενόμενης συνομιλίας με τον Πρωτοσύγγελου της Μητρόπολης Χίου:

Ἀδελφοί μου, Χριστός Ἀνέστη !

Μέ τήν Χάριν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ καί τῆς Παναγίας Μητρός Του, τῆς Μεγαλόχαρης,παραμένω ὄρθιος, σταθερός καί ἀκλόνητος στήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας καί στίς ἀρχές μου, παρά τήν δίωξίν μου. Τοῦτο τό ὀφείλω στόν Παντοδύναμον Θεόν, Τόν Ὁποῖον προσκυνῶ καί δοξάζω, ἐπαναλαμβάνοντας τά λόγια τοῦ πολυάθλου Ἰώβ ” εἰ τά ἀγαθά ἐδεξάμεθα ἐκ χειρός Κυρίου, τά κακά οὐχ ὑποίσομεν΄ Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τούς αἰῶνας “.

Ἀκολούθως, νοιώθω τήν ἀνάγκην νά ἐκφράσω τό ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τῆς καρδιᾶς μου πρός ὅλους ἐσᾶς, οἱ ὁποῖοι ποικιλοτρόπως ἐκδηλώσατε σ’ ἐμένα καί τήν οἰκογένειάν μου ἐμπράκτως τήν χριστιανική σας ἀγάπη, ἀπό τῆς συλλήψεώς μου μέχρι καί τῆς στιγμῆς αὐτῆς, παρέχοντάς μου στήριξιν στήν συνειδητή πρᾶξιν μου νά ἀκουθήσω τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ καί ὄχι αύτόν τῆς Πολιτείας, κατά τό “πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις”, καί νά ἀφήσω τούς πιστούς νά συμμετάσχουν στίς Ἱερές ἀκολουθίες καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἐφαρμόζοντας τόν λόγον τοῦ μόνου Διδασκάλου Χριστοῦ “τόν ἐρχόμενον πρός με οὐ μή ἐκβάλω ἔξω”.

Ὡς ἀντίδωρον προσφέρω τήν διαβεβαίωσιν ὅτι θά συνεχίσω νά δέωμαι πρός τόν Θεόν γιά σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)