Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου γίνεται γνωστό ότι το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, για τα ΜΕΤΡΑ :

  • 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»
  • 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια»
  • 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»,
  • 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» και
  • 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

 παρατείνεται έως τις 31-01-2020 και ώρα 14:00.

 

Από το Γραφείο Τύπου της Π.Ε. Χίου

 

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)

Αφήστε μια απάντηση