Παράταση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Παράκτιας Αλιείας»

Αναφορικά με το θέμα, ενημερώνουμε τους παράκτιους αλιείς, πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που η αλιευτική τους άδεια είναι σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία ότι: δικαιούνται κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014.

 

Οι δικαιούχοι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΟΣΠΑ (http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing), αποκλειστικά και μόνο με χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στο ΟΣΠΑ. Οι κωδικοί αυτοί χορηγούνται από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

 

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων παρατείνεται: μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

 

Πληροφορίες: Τμήμα Αλιείας τηλέφωνο 22710 44438

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)