Επιδοκιμασία της κυβέρνησης στην Βόρεια Μακεδονία για την προστασία του Εθνικού Πάρκου Shar Planina


Η κοινωνία των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας χαιρέτισε τις αποφάσεις της κυβέρνησης να ανακαλέσει επτά παραχωρήσεις για μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια στο Εθνικό Πάρκο Shar Planina.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας έλαβε την περασμένη εβδομάδα την απόφαση να ανακαλέσει τις επτά άδειες στο πρόσφατα ανακηρυγμένο πάρκο σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την προστασία της φύσης και των ποταμών. Ο τοπικός μη κυβερνητικός οργανισμός Eko-vest χαιρέτισε την είδηση, αλλά δήλωσε ότι είναι μόνο το πρώτο βήμα.

«Αυτή η απόφαση της κυβέρνησης δείχνει ότι δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επιστημονική γνώση σχετικά με τις τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών στις προστατευόμενες περιοχές. Ωστόσο, αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα. Στο ΥΗΣ Μαύροβο, υπάρχουν εκδοθείσες παραχωρήσεις που πρέπει να ανακληθούν το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πάρκου, δήλωσε ο Γκιόργκι Μίτρεφσκι.

Η ΜΚΟ πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα σημείο καμπής στην εθνική στάση απέναντι στη φύση και τα ποτάμια, ιδίως στην ανάγκη να καταστούν καθαροί, ελεύθεροι και υγιείς ποταμοί σε ολόκληρη την ήπειρο.

«Μπορούν να προστατευτούν για διάφορους λόγους – για τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες, τη σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ή λόγω των μοναδικών τοπίων που έχουν δημιουργήσει τα ποτάμια κατά τη διάρκεια χιλιετιών», πρόσθεσε η Άνα Κόλοβιτς Λέσοσκα από την Eko-svest.

Οι μικροί ΥΗΣ προκαλούν μη αναστρέψιμες βλάβες στα οικοσυστήματα, δεν παράγουν αρκετή ενέργεια για να δικαιολογήσουν την κατασκευή τους και δεν είναι βιώσιμοι βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Τα εθνικά πάρκα και οι προστατευόμενες περιοχές είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και διαδραματίζουν ανεκτίμητο ρόλο στη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, την προστασία των υπόγειων υδάτων και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Πηγή: euractiv.gr