Πραγματοποιήθηκε η 5η Συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου

Η πέμπτη συνεδρίαση της ΕΣΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου την Δευτέρα 4-5-2020 και ώρα 13:30 με την παρουσία 10 μελών της Επιτροπής.

Τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή ήταν τα παρακάτω:

 • Αποδοχή ποσού A΄ τακτικής Δόσης 2020, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Χίου και κατανομή του στις σχολικές μονάδες.
 • Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής ποσού από Κ.Α.Π. έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
 • Αποδοχή ποσού από χρηματοδότηση του  Ιδρύματος Σκαραμαγκά.
 • Αποδοχή ποσού από έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χίου για δαπάνες Ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Σεπτεμβρίου 2019.
 • Αποδοχή ποσού από έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Χίου για δαπάνες Ηλεκτρικού ρεύματος μηνός Οκτωβρίου 2019.
 • ΄Εγκριση επί του αιτήματος του Βούρειου Αθλητικού Ομίλου Λιβαδίων Χίου για παραχώρηση χώρων του 4ου Γυμνασίου Χίου.
 • Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 84/13-4-2020 τ.Α΄.

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση υπήρξε ομοφωνία σε όλα τα ζητήματα.

Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα ακόλουθα θέματα:

 • Απολύμανση σχολικών χώρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Δήμου Χίου
 • Άμεση επιστροφή Καθαριστριών σχολείων από τον Δήμο στα σχολεία
 • Προμήθεια απολυμαντικών, γαντιών και μασκών από τους Διευθυντές των σχολείων
 • Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από τους Διευθυντές των σχολείων ΔΕ του Δήμου Χίου και πιστοποίηση δαπάνης
 • Αποτύπωση κατάστασης και αιτήματα σχολείων ΔΕ Δήμου Χίου (Ερωτηματολόγιο-Προτασιολόγιο)
 • Σχολικά κυλικεία και πληρωμή μισθωμάτων
 • Μουσικό σχολείο και δαπάνη προς έγκριση
 • Γυμνάσιο Κάμπου, δαπάνη για αγορά φωτοτυπικού

 

 

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)