Πραγματοποιήθηκε η 6η συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου

Η έκτη συνεδρίαση της ΕΣΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου την Δευτέρα 1-6-2020 και ώρα 13:30 με την παρουσία 10 μελών της Επιτροπής.

Τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή ήταν τα παρακάτω:

 • Δημιουργία Επιτροπής επεξεργασίας της Αποτύπωσης κατάστασης και Αιτημάτων σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χίου

  Δημιουργήθηκε η σχετική επιτροπή επεξεργασίας των απαντήσεων & αιτημάτων των σχολείων

 • Διερεύνηση για ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη της Επιτροπής που το επιθυμούν

  Ενημερώθηκαν τα μέλη από τον Πρόεδρο για τους παρακάτω  βασικούς άξονες ενασχολήσεων του Γραφείου ΕΣΕΔΕ  του Δήμου Χίου:

 1. Έργα (ενεργειακές αναβαθμίσεις 1ο-3ο ΓΕΛ Χίου & 2ο Γυμνάσιο – 2ο ΓΕΛ Χίου)
 2. Έργα (μελέτες ειδικής αγωγής & εργαστηριακό κέντρο Χίου)
 3. Έργα (προς ολοκλήρωση & προγραμματισμός νέων έργων)
 4. ΔΕΗ -COSMOTE-ΔΕΥΑΧ
 5. Πετρέλαιο
 6. Καθαρίστριες
 7. Κυλικεία
 8. Σχολική περιουσία
 9. Χορηγίες & επιχορηγήσεις (τακτική – έκτακτη)
 10. Υγεία & πρόνοια (χαρτοκοπές & απολυμάνσεις)
 11. Αντισεισμική προστασία
 12. Πυρασφάλεια
 13. Φύλαξη σχολειών
 14. Καταγραφή εξοπλιστικών αναγκών
 15. Καταγραφή κτιριακών αναγκών
 16. Καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικών αναγκών

Αποφασίσθηκε στη επόμενη συνάντηση να πραγματοποιηθεί η ανάθεση σε όσα μέλη εκφράσουν την επιθυμία.

 Οργανωτικά ζητήματα Γραφείου της ΕΣΕΔΕ και επιδιώξεις

Προτάθηκαν από τον Πρόεδρο οι παρακάτω οργανωτικές αλλαγές και επιδιώξεις  για το γραφείο  ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου:

 1. Ωράριο επικοινωνίας σχολειών (11πμ-2μμ  για την Γραμματειακή υποστήριξη και με το γραφείο οικονομικών θεμάτων σε ωράριο που θα συναποφασισθεί)
 2. Ωράριο επικοινωνίας πρόεδρου με διευθυντές σχολειών (11πμ-2&30μμ)
 3. Δημιουργία φακέλου για κάθε σχολείο (δαπάνες, λογαριασμούς ΔΕΗ, COSMOTE, ΔΕΥΑΧ, απολογισμοί κλπ)
 4. Προγραμματισμός αδειών προσωπικού γραφείου
 5. Αύξηση προσωπικού γραφείου
 6. Απόκτηση μονίμου χώρου στέγασης της ΕΣΕΔΕ με δημιουργία γραφείων προσωπικού και πρόεδρων και χώρου αρχειοθέτησης και φύλαξης αρχείου
 7. Να αυξηθούν οι μηχανικοί των σχολικών έργων από 1 σε 3.
 • Κάλυψη αναγκών καθαρισμού, απολύμανσης και χορτοκοπής σχολείων

 Σε ότι αφορά τις ανάγκες σε καθαριστές/τριες αποφασίσθηκε να εφαρμοστεί το ΦΕΚ 2027/27-5-2020/τΒ΄ σε συνδυασμό με το μαιλ 29/5/2020 του ΙΝΕΔΙΒΙΜ καθώς και η διάθεση των τριών καθαριστριών, όταν διατεθούν από τον Δήμο,  άμεσα στα σχολεία.

Σε ότι αφορά την χορτοκοπή, στις ελάχιστες σχολικές μονάδες ΔΕ που έχουν απομείνει θα πραγματοποιηθεί άμεσα η χορτοκοπή στον αύλειο χώρο, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

 • Έγκριση δαπανών σχολείων για προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού από τις Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 84/13-4-2020 τ.Α΄

 Τα αιτήματα των σχολείων ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 28/5/2020. Εγκρίθηκαν τα αιτήματα 25 σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χίου και θα εφοδιαστούν συνολικά με ψηφιακό εξοπλισμό 69 συσκευών για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα με  52 laptops, 16 tablets και 1 desktop-PC. Το προς διάθεση ποσό της ΕΣΕΔΕ που είχε προϋπολογιστεί από την ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου στην προηγούμενη συνεδρίαση ανήρχετο σε 29460€ και το πραγματικό ανήλθε στις 29550,33€. Μόλις αποσταλεί η απόφαση στα σχολεία και εντός μιας με δύο ημερών θα μπορούν τα σχολεία να προμηθευθούν τον εξοπλισμό που έχουν επιλέξει.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε  διεξοδική και ουσιαστική συζήτηση και το σημαντικότερο υπήρξε, για μια ακόμη φορά ομοφωνία σε όλα τα ζητήματα.

Τέλος ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για την:

 • Συνάντηση της Τρίτης 2 Ιουνίου 2020 μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΔΕΥΑΧ για το χρέος των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που καταλογίζεται στην ΕΣΕΔΕ του Δήμου Χίου από την ΔΕΥΑΧ και καταλογίζεται με χρονική αφετηρία το 2009.

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)