Προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού στα Ψαρά

Ο Δήμος Ηρωικής Νήσου Ψαρών ενημερώνει ότι:

Είναι ήδη αναρτημένη η προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των εργασιών του υποέργου 3 «Έργα Αρχαιολογίας» του έργου «Έργα υποδομής διαχείρισης ακαθάρτων, ομβρίων και ύδρευσης Ψαρών», που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του υποέργου.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:
Δύο θέσεις, ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία και τέσσερις θέσεις ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε ανασκαφικές εργασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες www.efachi.gr

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)