Ψήφισμα Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου για το ΠΡΟΚΕΚΑ

Μετά από λεπτομερή συζήτηση επί του συνεχώς διογκούμενου μεταναστευτικού θέματος το οποίο απασχολεί έντονα την περιοχή μας το Δ.Σ. του Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου ομόφωνα εκφράζει τις παρακάτω απόψεις.
Κατανοούμε πλήρως το πρόβλημα που προκύπτει από την συνεχώς αυξανόμενη ροή προσφύγων και οικονομικών και κλιματικών μεταναστών προς το νησί  μας και βεβαίως δεν αγνοούμε την ανθρωπιστική διάσταση του όλου θέματος η οποία προκλήθηκε από τις γενικότερες οκονομικές και γεωπολιτικές συγκυρίες υποβιβάζοντας δυστυχώς χιλιάδες ανθρώπων σε αντικείμενα εκμετάλλευσης των ανά την υφήλιο μεγάλων συμφερόντων.
Με δεδομένη την ιδιαιτερότητα της νησιωτικής περιοχής μας και την ευαίσθητη γενικότερα  ισορροπία της αντιτιθέμεθα την δημιουργία ΠΡΟΚΕΚΑ δυναμικότητας  χιλιάδων ατόμων στο νησί μας το οποίο ουσιαστικά θα είναι μια αποθήκη ανθρώπων  και συμπαριστάμεθα στον αγώνα της τοπικής κοινωνίας για να ληφθούν κατάλληλα μέτρα προώθησης των αναζητούντων καταφύγιο και άσυλο προς τους τελικούς προορισμούς τους λαμβανομένων υπόψιν των εκάστοτε αναγκών των ιδίων αλλά και των κοινωνιών υποδοχής.
Μαρία Βασιλακάκη-Ντούλου

   Πρόεδρος

Φιλοτεχνικού Ομίλου Χίου

 

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)