Συνεδριάζει το Π.Σ. Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη 23 Ιουλίου – Θέματα συνεδρίασης

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τακτική κεκλεισμένων των θυρών Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί την 23 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 και με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019, β) του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 και γ) την αριθ. 163 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ: << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ >> & << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ >>, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00 €.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Καλατζής Προϊστάμενος Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Αριστείδης Χατζηκομνηνός Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Παντελής Βρουλής Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Νύκτας Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Μεταφορών, Επικοινωνιών.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΕΞΙΑΣ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Σπιλάνης Πρόεδρος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας.

 

 

Δείτε παλαιότερα δημοφιλή άρθρα (Επιλογή από την Google)