Απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων! Ποιες 10 μετακινήσεις είναι αποδεκτές

Από σήμερα 19 Μαρτίου 2020 απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων, με κύρωση διοικητικού προστίμου

Περισσότερα