Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 3η αιμοδοσία της Ελάτας!

Σήμερα πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  η 3η αιμοδοσία της Ελάτας! Μάλιστα ο π. Μιχαήλ Ζευγιός αναφέρει: “Με την βοήθεια Του Τριαδικού

Περισσότερα