Χιακή Συμπολιτεία: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά για τίνος το όφελος;

Η παραλία στο Μελανειός θα αποκατασταθεί (λένε), οι χαρακιές στα βουνά θα αποκατασταθούν; Επανέρχεται στο προσκήνιο το ζήτημα της τοποθέτησης

Περισσότερα