Η Πρωτοβουλία για τη Χίο έχει αποδείξει ότι είναι εκεί για να χτίζει και όχι να γκρεμίζει ελπίζοντας σε εκλογικά οφέλη

Μια μεγάλη προσπάθεια έγινε για το αντιπλημμυρικό του Καλοπλύτη, για να ανατρέψουμε αρνητικές εισηγήσεις στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων. Μια προσπάθεια

Περισσότερα