Πρωτοβουλία για τη Χίο: Απαλοιφή των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Συνηγορεί στην εφαρμογή του μέτρου στήριξης των επιχειρήσεων εστίασης ο συνδυασμός “Πρωτοβουλία για την Χίο”  μέσω της απαλοιφής των τελών

Περισσότερα