Εγκύκλιος Αποσπάσεων ΕΕΠ-ΕΒΠ – Αιτήσεις από 30 Απριλίου 2020 μέχρι και 7 Μαΐου 2020.

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί: α) τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) που επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο

Περισσότερα