Χιόνια στον Αριούσιο στη Βόρεια Χίο

Μέχρι να πεις……. χιόνι! Κατάλευκη σήμερα η χώρα της Αριουσίας! Σκέπασε το δρόμο και τα πάντα στο οινοποιείο μας! Φωτογραφίες:

Περισσότερα