Δρομολόγηση απομάκρυνσης στερεών αποβλήτων στην Τ.Κ Λιθίου.

Συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης διενήργησε έλεγχο και δρομολόγησε τη διαδικασία για την απομάκρυνση από τον οικισμό του Λιθίου

Περισσότερα