Στο κτίριο της “ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΕ” η δομή καραντίνας στη Χίο

Με συνολικό μίσθωμα 46.200 ευρώ, μισθώνεται για διάρκεια επτά μηνών το ακίνητο της «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΠΕ», στην Λευκωνιά της Χίου,

Περισσότερα