Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αν και το σχολείο της Σπαρτούντας είναι κλειστό πρόσφερε μια τσάντα στους μαθητές του χωριού

Μπορεί το σχολείο της Σπαρτούντας να έχει κλείσει χρόνια, τα παιδιά να φοιτούν σε άλλα σχολεία της Χίου……….. μα σήμερα

Περισσότερα