Μπλοκάκια: Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες γλιτώνουν το 2020 τις διπλές εισφορές – Παραδείγματα

Σε ποιο ύψος μισθού μπαίνει το όριο για την πλήρη απαλλαγή. Ποιοι θα πρέπει να καταβάλλουν από 6,75 έως 33,85

Περισσότερα