Σύλλογος Εργαζομένων Γεν. Νοσοκομείου Σάμου: Ένταξη όλων των υγειονομικών χωρίς όρους και προϋποθέσεις στα ΒΑΕ

              Να καταβληθεί το επίδομα αδείας στους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας   και πρόνοιας. Χιλιάδες εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας

Περισσότερα