«Εργασίες Συντήρησης και Εκσυγχρονισμού Οδικού Φωτισμού και Φωτεινών Σηματοδοτών»

Εργασίες για τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου οδικού φωτισμού σε κόμβους αρμοδιότητας της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν από τις 5

Περισσότερα