Αγορά δύο (2) νέων μικρών ερπυστριοφόρων εκσκαφέων

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανακοινώνει την αγορά και παραλαβή δύο (2)  νέων μικρών ερπυστριοφόρων εκσκαφέων μετά των αντίστοιχων εξαρτημάτων

Περισσότερα