Σοφία Ζαχαράκη: Από το σπίτι ή από το σχολείο χωρίς υποχρεωτικότητα η εξ αποστάσεως διδασκαλία για τον εκπαιδευτικό

Σταδιακά θα ξεκινήσει η εξ αποστάσεως διδασκαλία όπως δήλωσε σήμερα από την τηλεόραση της ΕΡΤ η Υφυπουργός Παιδείας. Η ίδια

Περισσότερα