Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Λιμενικού ο Υποναύαρχος Αργυράκης

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας κατόπιν  εισηγήσεως του κ. Αρχηγού Λ.Σ. αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή Οικονομικών του Σώματος ο συμπατριώτης

Περισσότερα