Η ζωή είναι ένας καθρέφτης… – γράφει η Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα.

“Παίρνω πλήρη ευθύνη εδώ και τώρα για κάθε μου εμπειρία, διότι αυτό που δημιουργεί τις πράξεις μου και επηρεάζει τις

Περισσότερα