Αντιπροσωπεία του ΙΣΚΕ και του ΕΣΚΕΚ στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ι.Σ.Κ.Ε) και αντιπροσωπεία της ΕΝΩΣΗΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (Ε.Σ.Κ.Ε.Κ.)

Περισσότερα