Ο τάφος του ναυάρχου που έφερε «Τον Χαλασμό» – του Κυριάκου Τσιπούρα

Μεγάλη Εβδομάδα ξεκίνησε το θανατικό του ο αρχιναύαρχος του Οθωμανικού ναυτικού Καπουδάν πασάς Καρά Αλής, αυτές τις ημέρες που οι

Περισσότερα