Καθαρισμοί χειμάρρων στην Κεντρική Χίο.

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς από την Περιφερειακή Ενότητα Χίου οι καθαρισμοί χειμάρρων και τεχνικών μικρών ρεμάτων, εξόδων αγωγών στις περιοχές

Περισσότερα