Προσλήψεις Ιατρών και Νοσηλευτών για τις Δομές Κοινωνικής Πρόνοιας

Πρόσληψη τριών (3) Νοσηλευτών ΤΕ κατηγορίας και  τριών (3) ΠΕ Γιατρών, για την ενίσχυση των δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης,

Περισσότερα