Συνεδρίασε η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου

2η Συνεδρίαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χίου Η δεύτερη συνεδρίαση της ΕΣΕΔΕ πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Περισσότερα