Ευχαριστήριο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελληνίων Εξετάσεων

Με αφορμή τη στενή συνεργασία των Υπηρεσιών μας για την ομαλή διεξαγωγή των Πανελλαδικών εξετάσεων 2020, αισθανόμαστε την ειλικρινή ανάγκη

Περισσότερα

Συνεχίζεται η λειτουργία του προγράμματος Τηλεματικής Επιστημονικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές

Η  Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου με χαρά ανακοινώνει τη συνέχιση λειτουργίας, την ενίσχυση και τη διακτίνωση

Περισσότερα