Γιάννης Ξενάκης: Αποφασίσθηκε η πλήρης αποκατάσταση και οριοθέτηση του ιστορικού μονοπατιού από τον ανάδοχο

Σήμερα 28/05/2020 έγινε επιτόπου συνάντηση στο τμήμα του υπό συντήρηση μονοπατιού από περιφερειακό μέχρι Άγιο Ιωάννη Φακά. Συμμετείχαν ο χωρικός

Περισσότερα